tisdag 2 juni 2009

Gårda

Gårda är ett område i Göteborg med ett tjugotal kulturmärkta hus. Där vill näringslivet bygga en parkeringsplats för Svenska mässan och således riva husen. Ett helt normalt scenario för vilken stad som helst i Sverige. 

Det som verkar lite märkligt denna gång är att miljöpartiet tydligen kommer att rösta för rivningen och för parkeringsplatsen. 

Jag har själv aldrig hört talas om Gårda tidigare och har ingen aning om vad som pågår bakom kulisserna i Göteborgs stadsbyggnadsnämnd. Men man är ju sugen på att få en bättre förklaring till mp-gbg's agerande än "realpolitik"och "tuffa förhandlingar med grå betongsossar". Det är visserligen inte lätt att ha med byggivrare att göra, minnet från förra mandatperiodens 20 000 bostäder sitter i. Då fick vi (och jag själv som ledamot i stadsmuseeinämnden) offra en hel del av vår politik för att i gengäld få igång Stockholmsförsöket med trängselskatten. 

Måhända är läget i Göteborg något liknande. Men lärdomen bör ändå vara att man ska stå på sig i de viktiga frågorna, och inte gå på hot om kabinettsfrågor och sånt. Bevara Gårda!

Mer om "Gårdagate", finns t.ex. här, här, här och här. Men däremot ser jag inget här...

3 kommentarer:

johannes sa...

Bra att du tar upp det, och helt korrekt analys.

Kohandel är en del av politiken men det underliga i Gårdagate är ju att mp (enligt ledningen) inte får något tillbaka utöver nöjet att demolera fyra stadskvarter med otaliga kulturverksamheter, billiga hyresrätter mm.

Jfr: http://www.mothugg.se/2009/05/29/men-fran-kia-hors-det-inget/

Som Eva Obenius påpekar saknar dessutom de flesta av våra representanter vederhäftig information i denna affär.

Kalle P sa...

Härligt Mats - glad att du tog upp frågan! Håller med Johannes här.

Hustomten sa...

Fast nu står det faktiskt en kommentar: http://www.mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=11606&number=188845