måndag 14 december 2009

Nytt kultur- och mötescentrum i Aspudden

Idag ställde jag en fråga i kommunfullmäktige till kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt. Frågan gällde hur vi nu går vidare i Aspudden nu när badhuset är rivet.

I höstas tvingades badhusföreningen tömma bassängen. Sedan dess har en blomstrande kulturverksamhet uppstått i badhuset. Man har haft filmkvällar, författaruppläsningar, musikfestivaler och barnverksamhet. Det är ett engagemang som vi politiker måste ta till vara, och bygga vidare på.

Min fråga till Madeleine var därför hur hon anser att vi politiker ska agera i det här läget. Tyvärr blev hennes svar - som tidigare - att hon väljer att bortse från det politiska läget som frågan har hamnat i. I stället gömmer hon sig bakom förvaltningen och tjänstemannens utlåtande. Inte långt ifrån ett agerande jag skrev om på Newsmill nyligen.

Nu har en möjlig ny lokal för Kultur- och badhusföreningen dykt upp. Det gäller den gamla brandstationen i Midsommarkransen, där verksamheten sägs upp från årsskiftet. Fastigheten är - precis som badhuset - kulturmiljöklassat med grön färg av Stadsmuseet, och den ligger i LM-staden som är ett riksintresse för kulturmiljövården.

Exploateringskontoret vill överta fastigheten för att riva den kulturmärkta byggnaden och bygga kontor och bostäder på tomten. Det är naturligtvis en mycket dålig användning - bättre vore att låta en ny, spännande kulturverksamhet ta plats i brandstationen: kanske ett kultur- och badhus!
Den gamla brandstationen, Bäckv. 1, Midsommarkransen.

Tillsammans med miljöpartiets ledamot i stadsdelsnämnden Ylva Wahlström, har jag idag skickat ut ett pressmeddelande om ärendet. Det kan läsas nedan:

Pressmeddelande
från Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad

Verksamheten i det rivna Aspuddsbadet måste få leva vidare.

På kommunfullmäktige idag kommer Mats Berglund att ställa en fråga till kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt om ett nytt kultur- och mötescentrum i området.

- Under hösten har Aspuddsbadet utvecklats till ett vitalt kulturhus med flera hundra engagerade medborgare. Det engagemanget måste vi politiker ta tillvara, säger Mats Berglund.

De boende i området fortsätter kampen för en levande kultur och badverksamhet. Nu börjar arbetet för att utveckla de verksamheter som bedrevs på badet genom flera engagerade föreningar.

- Nu måste de här verksamheten får fortsätta i någon ny byggnad. Ett förslag är att använda den kulturmärkta brandstationen som ligger inom riksintresset LM-staden i området, säger Ylva Wahlström som kommer att lägga en skrivelse om detta på torsdagens sammanträde i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Kontakt:
Ylva Wahlström (mp), ersättare i kommunfullmäktige, SDN Hägersten-Liljeholmen, 0708-652906
Mats Berglund (mp), ersättare i kommunfullmäktige, kulturnämnden, 0706-969006

8 kommentarer:

Lisa sa...

Mycket bra initiativ!

På förekommen anledning hoppas jag att ni också ser till att exploateringskontoret och inte minst stadsbyggnadsnämndens kunskaper i plan- och bygglagen är uppdaterade och korrekta:

Kulturhistoriska värden enligt PBL 3:12 (grönklassingen) är inte beroende av ursprunglig, pågående eller framtida verksamhet. I själva verket är det vare sig möjligt eller önsvärt att reglera verksamheter genom reglering av kulturhistoriska värden.

anne sa...

oroväckande är också när hon säger att Aspuddsgruppen är särintressen och att hon som borgarråd inte har tid att träffa "slls" som vill träffa henne.

Susanna sa...

Mycket bra initiativ men se för tusan till att fastigheten inte under några som helst omständigheter överlämnas till exploateringskontoret. Det är synonymt med rivning i det här fallet. Det bör väl gå till Mark & Strategi för att säljas?
En dialog med Idrottsförvaltningen eller dito nämnd är inget alternativ. Den kampen kommer att förloras igen!

kalappsia sa...

NU OPPOSITIONEN. Nu har ni allt i handen. Visa nu era muskler. Om ni vill, med era genuina lobbare och kontaktytor, klarar ni lätt av att rädda brandstationen och göra ett kulturellt centrum för Hägersten-Liljeholmen i stationen. Kan vi lita på er denna gång tro? Vänligen, håll oss underrättade.
Snabba ryck, tack!
Förväntansfull Kransenbo

Ola sa...

Vems bord ligger frågan på? Är det fru Alvendal, eller herr Abit Dundar? Eller båda? Jag har svårt att tänka mig att Madeleine Sjöstedt är insyltad, men man kan inte vara någ säker, det ligger ju trots allt en gympahall i stationen.

kalappsia sa...

Hur går det med Brandstationen, Mats Berglund? Senaste nytt?

Sitter Petter Lindfors fortfarande kvar som ordförande i Exploateringsnämnden, efter sitt avslöjade röstfusk i Rinkeby Tensta ?

Anonym sa...

Hur går det med Brandstationen, Mats Berglund? Senaste nytt?

Sitter Petter Lindfors fortfarande kvar som ordförande i Exploateringsnämnden, efter sitt avslöjade röstfusk i Rinkeby Tensta ?

Mats Berglund sa...

Hej Kalappsia,
Vad jag vet har ännu inget hänt med Brandstationen mer än att expoateringsnämnden mot vårt förslag röstade igenom beslutet att överföra fastigheten till exploateringskontoret. Men vi fortsätter att bevaka och frågan och driva kravet på att behålla stadens kulturmärkta byggnader intakta.

Petter Lindfors avgick efter avslöjandet.