tisdag 16 september 2008

Galet bonussystem

I eftermiddags hade Kulturnämnden sammanträde i Stadshuset. Det blev en uppfriskande tillställning med hård debatt och hårda ord. Att stämningen i nämnden inte varit den bästa under mandatperioden är helt klart, och jag tror det till stor del har berott på att nästan alla ärenden vi behandlar på ett eller annat sätt är budgetrelaterade.

Pengar och kommunal kulturpolitik är (tyvärr) intimt förknippade. Borgarnas budgetar för de två gångna åren har legat många miljoner under oppositionspartiernas respektive budgetförslag, men också under de budgetnivåer som kulturen hade under förra mandatperioden. Detta har resulterat i att vi från oppositionens sida med fasa får bevittna hur område efter område urholkas eller rent av raseras.

Detta måste vi självklart protestera emot. Men eftersom problemet hela tiden upprepar sig blir nämndsamanträdena oftast rätt hårda tillställningar. Vi tvingas till högljudda protester, och borgarna suckar och tycker väl antagligen att vi är jättejobbiga som bara gnäller.

På dagens nämnd behandlades dock ett ärende där pengar verkligen har skjutits till, men vi gnällde högljutt ändå.

Varför?

Jo, ärendet gällde kulturförvaltningens redovisning av den nya "bonussystemet" för kulturstöd som majoriteten har kommit på. I korthet går det ut på att de aktörer som har hög andel egenfinansiering (tex via kultursponsring) ska få ett ökat kulturstöd.

Och, äntligen uppstod då en debatt som inte bara handlade om neddragningar, utan om verklig kulturpolitik. Vi var helt enkelt oense om de politiska villkoren. I korthet anser vi att kulturstödet ska baseras på kvalitetskriterier (punkt, slut), medan borgarna vill ha in ekonomisk framgång i de kriterierna. De tror (antagligen) att det nya systemet ska leda till mer kultur, medan vi befarar att det istället leder till likriktning och enfald.

Redovisningen visade också mycket riktigt att den matematiskt baserade modellen för bonus som borgarna har slagit sig för bröstet för, när den nu implementerades slog väldigt galet. De verksamheter som fick vinstlotterna var inte de små, fria, och nyskapande grupperna - utan de stora institutionerna; Nobelmuseet vid Stortorget respektive Folkoperan fick dela på 800.000 kr, medan Teater Giljotin och Kristina Lugns Teater Brunnsgatan fyra inte fick ett korvöre.

För vissa grupper har det totala kulturstödet mer än fördubblats, medan det för det stora flertalet har blivit små skvättar som långt understiger den nivå de "borde" ha fått om bonussystemet aldrig införts och medlen istället delats ut efter gängse kvalitetskriterier.

Borgarnas bonussystem visar sig alltså inte bara premiera felaktiga kriterier. Systemets stelbenta uträkningsmodell slår också helt galet. Och dessutom verkar det i riktning bort från ett demokratiskt förakrat bidragssystem där kvalitet och medborgarinflytande råder. Efter en röd-grön valseger 2010 kommer bonussystemet därför att rivas upp!

Inga kommentarer: